Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις Συνεργαζόμενες Μονάδες Εξωσωματικής: