Και αυτές τις γιορτές μπαίνουμε
όλοι μαζί στο πνεύμα της συνεισφοράς.

Μέσα από τις αγορές σας στο My market υποστηρίζεται το έργο της Be-Live
που δίνει την ελπίδα της οικογένειας σε υπογόνιμα ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα,
πραγματοποιώντας δωρεάν θεραπεία εξωσωματικής.
Στην ενέργεια μπορείτε να συμμετάσχετε
από τις 02/12/2020 έως 15/12/2020

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις Συνεργαζόμενες Μονάδες Εξωσωματικής: