Το όραμα

Η Be-Live έχει ως κύριο σκοπό να βοηθήσει τα υπογόνιμα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Το όραμά μας είναι:

  • η μείωση της υπογονιμότητας
  • η κατάκτηση του ονείρου της οικογένειας από όλο και περισσότερα ζευγάρια στην Ελλάδα
  • η υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων
  • η συμβολή μας σε ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα υπογονιμότητας

Η αποστολή

Στα πλαίσια του οράματος για ένα μέλλον όπου το πρόβλημα υπογεννητικότητας στην Ελλάδα θα έχει μειωθεί, η αποστολή της Be-live είναι:

  • η προώθηση και εξασφάλιση πρόσβασης οικονομικά ευπαθών ομάδων σε θεραπείες υπογονιμότητας
  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κρατικών φορέων και δομών και του κοινού σχετικά με την υπογονιμότητα