ΗΟΜΕ/ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΔΑΦΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΗ

ΧΑΡΙΣ ΤΡΙΒΛΗ

Δάφνη Κωνσταντίνα Μπούση

MUDr., MsC, υπ. Διδάκτωρ πανεπιστημίου
Βόννης. 
MIC I, DEGUM I.

Είναι μαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος με εξειδίκευση στις κυήσεις
υψηλού κινδύνου και τη Γυναικολογική Ενδοσκοπική Χειρουργική. 
Διετέλεσε την ειδίκευση και εξειδίκευση της στο Kliniken der Stadt Köln,
ακαδημαϊκή κλινική του πανεπιστημίου της Κολωνίας, Γερμανίας. 
Έλαβε τον τίτλο MIC I (Minimal Invasive Surgery)  από τη Γερμανική Εταιρεία
Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (AGE).
Κατέχει επίσης το τίτλο DEGUM I από τη Γερμανική Εταιρεία Ιατρικού
Υπερήχου (DEGUM) καθώς είναι και πιστοποιημένη στο υπερηχογράφημα
Doppler από το Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin. 
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα συνεχίζοντας παράλληλα τη συνεργασία στο
εξωτερικό.