ΗΟΜΕ/ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ

ΗΟΜΕ/ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ

Ιωάννα Βούρτση

Συντονίστρια ivf – Νοσηλεύτρια

Η Ιωάννα Βούρτση είναι τελειόφοιτος τμήματος νοσηλευτικής πανεπιστημίου Πατρών.
Έχει πραγματοποιήσει την πρκτική της άσκση στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Μητέρα.

Πραγματοποίησε την πτυχιακή τηςεργασία με θέμα ‘’Αποτύπωση και μελέτη των στάσεων και απόψεων των Ελληνίδων αναφορικά με τη διενέργεια καισαρικής τομής έναντι φυσιολογικού τοκετού’’.

Παράλληλα πραγματοποίησε την μετεκπαίδευση της στο Μιλάνο, στον τομέα της χειρουργικής.