ΗΟΜΕ/ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

ΗΟΜΕ/ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Μαρία Κοκκίνου

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Η Μαίρη Κοκκίνου είναι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με BSc (Hons) στην Ψυχολογία από το «The British Open University» και MA στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική από το Middlesex University. Έχει εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt ενώ κατέχει πιστοποίηση GG101x: «Η επιστήμη της ευτυχίας», από το Berkeley University.

Από το 2005 έως σήμερα εργάζεται ως ιδιώτης ψυχοθεραπεύτρια, τόσο σε ομαδικές όσο και σε ατομικές συνεδρίες, με εξειδίκευση στην προσέγγιση Gestalt.

Ασχολείται με:

  • Οικογενειακή, ατομική ψυχοθεραπεία και ψυχοθεραπεία εφήβων.
  • Ασθενείς που παρουσιάζουν ευρύ φάσμα καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής και διανοητικής κακοποίησης, οικογενειακών προβλημάτων και διαταραχών συμπεριφοράς.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή νοητικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, με τη χρήση διάφορων μεθόδων θεραπείας.
  • Ευημερία του σώματος, του μυαλού και του πνεύματος.
  • Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες στο Coaching & Personal Development, δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου.
  • Εθελοντική εργασία με ευαίσθητες ομάδες, όπως νέοι, φοιτητές, άνεργοι, μονογονεϊκές / διαζευγμένες μητέρες κλπ.