ΗΟΜΕ/ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

ΗΟΜΕ/ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Νικόλαος Μπράττης

Νικόλαος Μπράττης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Στρατιωτικός Ιατρός

Ο Νικόλαος Μπράττης είναι στρατιωτικός ιατρός που αποφοίτησε από την Σ.Σ.Α.Σ και το τμήμα Ιατρικήςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει Diploma στην Ελάχιστα Επεμβατική-Λαπαροσκοπική Ουρολογία από το World Laparoscopy Hospital, New Delhi,India. Έχει πιστοποίηση στην επάρκεια διενέργειας ουρολογικού υπερήχου από το Γ. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».
Την ειδίκευση και εξειδίκευσή τουολοκλήρωσε σε Ουρολογικές κλινικές και νοσοκομεία της Μ. Βρετανίας αλλά και της Ελλάδας. Κατέκτησε τον τίτλο Senior Registar από την Ουρολογική Κλινική (ομάδα Ογκολογικής Ουρολογίας)Shouthmead Hospital Bristol, UK και Registar (ομάδα Ενδοουρολογίας) από την Ουρολογική Κλινική του Princess Alexandra Hospital, Harlow, Essex.
Είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, της ΕυρωπαϊκήςΟυρολογικής εταιρίας καιτης ΠαγκόσμιαςΟμοσπονδίας Λαπαροσκοπικών Χειρουργών καθώς και του Βρετανικού Ιατρικού Συλόγου.
Επιπρόσθετα στην εξειδίκευσή του στην Λαπαροσκοπική Ογκολογία του Ουροποιητικού και στην Ενδοουρολογία το κλινικό του ενδιαφέρον περιλαμβάνει την Υπογονιμότητα και τηνΥποβοηθούμενη Αναπαραγωγή με την λήψη σπέρματος είτε με τηνδιενέργεια Βιοψίας Όρχεως (TESE), είτε με Micro TESE ή με αναρρόφηση από την επιδιδυμίδα (MESA)