ΗΟΜΕ/ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΡΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΡΙΟΣ

Πέτρος Σύριος

Γυναικολόγος – Μαιευτήρας

O Πέτρος Σύριος είναι μαιευτήρας, χειρουργός-γυναικολόγος εξειδικευμένος στην γυναικολογική ενδοσκοπική χειρουργική, στη χειρουργική μαστού και στην ιατρική υπογονιμότητας. Έχει πραγματοποιήσει τις ιατρικές του σπουδές εξ ’ολοκλήρου στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, του Βελγίου. Στη συνέχεια ειδικεύτηκε επί 5 χρόνια στη μαιευτική-γυναικολογία στο πανεπιστήμιο της Λιέγης, υπό την επιμέλεια των καθηγητών F.Kridelka, E. Lifrange, Μ.Dubois και M.Nisolle. Μετά το πέρας της βασικής ειδίκευσης, συνέχισε επιπλέον την εξειδίκευσή του επί 3 χρόνια. Υπό την επίβλεψη του καθηγητού F. Kridelka εξειδικεύτηκε στο τμήμα λαπαροσκοπικής γυναικολογικής χειρουργικής και ογκολογικής γυναικολογίας στην κλινική CHU-Notre Dame Des Bruyères του Πανεπιστημίου της Λιέγης. Παράλληλα υπό την επίβλεψη του καθηγητού Ε.Lifrange, εξειδικεύτηκε στο ογκολογικό τμήμα μαστού στο νοσοκομείο CHU Sart-Tilman, του Πανεπιστημίου της Λιέγης, και υπό την επίβλεψη του καθηγητού Μ.Dubois εξειδικεύτηκε στο τμήμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην κλινική CHR Citadelle του Πανεπιστημίου της Λιέγης. Ταυτόχρονα της υποεξειδίκευσής του στα πανεπιστημιακά κέντρα της Λιέγης ιδιώτευσε ως αναγνωρισμένος γυναικολόγος-μαιευτήρας στην μεγαλύτερη Μαιευτική κλινική μονάδα του Βελγίου. Απόκτησε πτυχίο ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από το αντίστοιχο τμήμα του πανεπιστημίου της Λιέγης. Κατέχει δίπλωμα λαπαροσκοπικής γυναικολογικής χειρουργικής από την Ευρωπαική Εταιρεία Λαπαροσκόπησης και πιστοποίηση ενδοσκοπικής χειρουργικής γυναικολογίας από το τμήμα της γυναικολογικής χειρουργικής του πανεπιστημίου της Λιέγης. Πιστοποιημένη υποεξειδίκευση στην χειρουργική του μαστού από το πανεπιστημιακό τμήμα της χειρουργικής του μαστού της Λιέγης. Έπειτα από 15 έτη συνεχούς ιατρικής εκπαίδευσης στο Βέλγιο, επιστρέφει στην Αθήνα και εργάζεται ως γυναικολόγος στην GYNEQUIPE –Πρότυπο Γυναικολογικό Κέντρο, μέτοχος και συνεργάτης στο μαιευτήριο Μητέρα, τακτικός συνεργάτης στην κλινική Saint-Vincent Rocourt του Βελγίου καθώς και ως εξωτερικός συνεργάτης των Πανεπιστημιακών Κλινικών της Λιέγης. Είναι μέλος του ιατρικού συλλόγου Αθηνών καθώς και του Conseil Provincial de l’ Ordre des Médecins de Liège.Είναι απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη. Μιλά γαλλικά και αγγλικά.