ΗΟΜΕ/ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΗΟΜΕ/ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τραπεζική κατάθεση στα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
GR 65 0171 4360 0064 3614 6135 719 (Δημιουργία Ζωής – BE-LIVE) ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Στην αιτιολογία συμπληρώνετε τον σκοπό της δωρεάς (π.χ. Δωρεά στην BE-LIVE)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τραπεζική κατάθεση στα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
GR 65 0171 4360 0064 3614 6135 719

(Δημιουργία Ζωής – BE-LIVE)
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Στην αιτιολογία συμπληρώνετε τον σκοπό της δωρεάς (π.χ. Δωρεά στην BE-LIVE)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ