ΗΟΜΕ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΗΟΜΕ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Προκειμένου μία γυναίκα/ένα ζευγάρι να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

Προσοχή:
Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη βάση στα οικονομικά κριτήρια πριν προχωρήσετε στη διαδικασία υποβολής του αιτήματός σας προκειμένου να μπορέσουμε να εξετάσουμε την πιθανότητα ένταξής σας στο πρόγραμμα της Be-Live.

ζευγάρια σε απομακρυσμένες περιοχές
οικογένειες  χωρίς άλλο παιδί

να μην έχει καταδικασθεί κάποιος από το ζευγάρι για άσκηση οικογενειακής βίας ή βίας σε ανήλικο ή για αδικήματα κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας και Οικονομικής Εκμετάλλευσης της Γενετήσιας Ζωής

αν η υποψήφια δεν προσέρχεται εντός 40 ημερών θα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

  • ετήσιο οικογενειακό εισόδημα οικογενειακό πάνω από 5.000€ και κάτω από 10.000€ (κατώφλι κινδύνου φτώχειας ΕΛΣΤΑΤ : 4.792€)
  • οικογενειακή ακίνητη περιουσία οικογενειακή κάτω από 100.000€
  • oι οικογενειακές καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 13.000€ (κριτήρια κοινωνικού Μερίσματος)
  • Οι υποψήφιοι γονείς να έχουν ελληνική υπηκοότητα

Η ιατρική επιτροπή θα εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα (βάσει κριτηρίων υπογονιμότητας κατά Who):

  • Κατάψυξη ωαρίων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε γυναίκες κάτω των 40 ετών
  • γυναίκες οι οποίες έχουν συμπληρωμένο έως και το 42ο έτος της ηλικίας τους
  • γυναίκες κάτω των 35 ετών μετά από ένα έτος ελεύθερων επαφών και με διαγνωσμένη υπογονιμότητα
  • γυναίκες άνω των 35 ετών μετά από 6 μήνες ελεύθερων επαφών και με διαγνωσμένη υπογονιμότητα
  • εάν η γυναίκα ή ο άντρας πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπείες που μειώνουν σημαντικά το μελλοντικό αναπαραγωγικό δυναμικό (χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις)