ΗΟΜΕ/ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΣ

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΣ

Πώς να γίνεις Χορηγός

“Υιοθετώντας” μια ή περισσότερες περιοχές του προγράμματος καλύπτοντας όλα τα έξοδα εξωσωματικής γονιμοποίησης, μεταφοράς και διαμονής των γυναικών σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.

Πώς να γίνεις Δωρητής

Στηρίζοντας οικονομικά το έργο της BE-LIVE με σκοπό την ανατροπή του κλίματος υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Πώς να γίνεις Ανάδοχος Περιοχής

Εξασφαλίζοντας για μια ή περισσότερες γυναίκες την κάλυψη όλων των εξόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης, μεταφοράς και διαμονής των γυναικών σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email στο marketing@be-live.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

ΗΟΜΕ/ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΣ

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΣ

Πώς να γίνεις Χορηγός

“Υιοθετώντας” μια ή περισσότερες περιοχές του προγράμματος καλύπτοντας όλα τα έξοδα εξωσωματικής γονιμοποίησης, μεταφοράς και διαμονής των γυναικών σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.

Πώς να γίνεις Δωρητής

Στηρίζοντας οικονομικά το έργο της BE-LIVE με σκοπό την ανατροπή του κλίματος υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Πώς να γίνεις Ανάδοχος Περιοχής

Εξασφαλίζοντας για μια ή περισσότερες γυναίκες την κάλυψη όλων των εξόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης, μεταφοράς και διαμονής των γυναικών σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email στο marketing@be-live.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.