ΗΟΜΕ/ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΗΟΜΕ/ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΗΟΜΕ/ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η διαδικασία αίτησης για τη συμμετοχή των υποψήφιων γονέων στο πρόγραμμα της Be-Live, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από αυτήν τη σελίδα. 

Η πορεία του αιτήματος είναι η ακόλουθη:

ΒΗΜΑ 1

Ηλεκτρονική αίτηση. Το ζευγάρι συμπληρώνει το «αίτημα ένταξης» που θα βρει στην ιστοσελίδα της Be-Live. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά και αποστέλλεται e-mail επιβεβαίωσης λήψης του αιτήματος. 

ΒΗΜΑ 2

Έλεγχος κριτηρίων. Η Be-Live ελέγχει τα οικονομικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και η ιατρική ομάδα προχωρά στην αξιολόγηση των ιατρικών κριτηρίων. 

ΒΗΜΑ 3

Εκτίμηση και ολοκληρωμένη έκθεση καταγραφής του περιστατικού από την ιατρική ομάδα. Από τη στιγμή που πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα της Be-Liveη ιατρική ομάδα καταγράφει και όλα τα στοιχεία που αφορούν στο περιστατικό και ετοιμάζει έναν πλήρως οργανωμένο φάκελο.

ΒΗΜΑ 4

Ενημέρωση των υποψήφιων γονέων για την καταλληλότητα των κριτηρίων. Εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 40 ημέρες, θα αποστέλλεται ενημερωτικό email σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 

ΒΗΜΑ 5

Θεραπεία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση είναι θετική, το ζευγάρι μετά από πλήρη ενημέρωση υποβάλλεται στην κατάλληλη μέθοδο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.

ΒΗΜΑ 6

Αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του διεκπεραιωμένου περιστατικού από τη γραμματεία. Εφόσον ολοκληρωθεί η θεραπεία, η γραμματεία διατηρεί πλήρες αρχείο, το οποίο παρακολουθεί και ανανεώνει με βάση την εξέλιξη του περιστατικού. 

Για τη δική σας διευκόλυνση, σας ενημερώνουμε ότι για την άρτια συμπλήρωση της αίτησης που ακολουθεί θα χρειαστεί να έχετε διαθέσιμα σκαναρισμένα  σε μορφή pdf τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία και θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε κατά τη διαδικασία:
 

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αιτούντων.
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
  • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού
  • Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
  • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ και των δυο γονέων.
  • Υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των καταθέσεων σε τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
  • Δήλωση για το αν υπάρχει ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό.
  • Δήλωση για το αν υπάρχουν καταθέσεις στο εξωτερικό.
  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 τελευταίου έτους.

Επειδή η πληθώρα των αιτημάτων συνεπάγεται μεγάλη χρονική επιβάρυνση, σας γνωστοποιούμε ότι η εισαγωγή στο σύστημα των λάθος εγγράφων ή η έλλειψή τους θα συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος. Δεν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης για να διορθωθούν τέτοια λάθη ή παραλείψεις.