ΗΟΜΕ/Ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ BE-LIVE

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ BE-LIVE

ΗΟΜΕ/Ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ BE-LIVE

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ BE-LIVE

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεργάζεται με το μη κερδοσκοπικό σωματείο Be-Live, στηρίζοντας έμπρακτα τα ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη και τη σταδιακή αύξηση του πληθυσμού σε ακριτικές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, ώστε να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος θα προσφέρει τις εξετάσεις προετοιμασίας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε ζευγάρια που έχουν διαγνωστεί με υπογονιμότητα και απευθύνονται στη Be-Live προερχόμενα από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.